Contact Us

Văn Phòng TP. HCM: Tầng 7, Tòa nhà Saigon Tower 29, Lê Duẩn, Quận 1
Văn Phòng Đà Lạt: 45 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt
Tel: 0946.16.16.17
Email: Xaydunglavender@gmail.com

MAILING ADDRESS

Văn Phòng TP. HCM: Tầng 7, Tòa nhà Saigon Tower 29, Lê Duẩn, Quận 1
Văn Phòng Đà Lạt: 45 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt

CONTACT INFO

Tel: 0946.16.16.17
Email: Xaydunglavender@gmail.com